Giới Thiệu

Là một trong những bác sĩ trẻ của Mắt Sài Gòn Lê Thị Riêng, trong hơn 04 năm làm việc tại Khoa Khám bác sĩ Hoàng luôn trau dồi và nâng cao kiến thức chuyên môn thường xuyên và nhận được nhiều sự tin tưởng từ khách hàng.

Học Vấn

Năm Bằng cấp Nơi đào tạo
2016 Y Đa Khoa Đại học Y Dược - Đại học Huế
2017 Tiêm nội nhãn Bệnh viện Chợ Rẫy

Kinh Nghiệm

Năm Khoa Chức vụ Bệnh viện
2016-nay Khoa Khám Bác sĩ điều trị Bệnh viện Mắt Sài Gòn II (MSG Lê Thị Riêng)