Học Vấn

Năm Bằng cấp Nơi đào tạo
2011 Bác sĩ Đa khoa Đại học Y Huế
2014 Bác sĩ nội trú- Chuyên ngành nhãn khoa Đại học Y - Dược, Đại học Huế
2018 Tiêm nội nhãn và điều trị bệnh lý võng mạc tăng VEGF Đại học Trung ương Huế
2018 Học Lớp observed Helm Eye Center-Colorado- Mỹ
2020 Chuyên khoa II Đại học Y - Dược, Đại học Huế
2020 Phẫu thuật Phaco Bệnh viện Mắt TP. Đà Nẵng

Kinh Nghiệm

Năm Khoa Chức vụ Bệnh viện
2012-2018 Khoa khám Bs điều trị tại khoa mắt Bệnh viện Trung ương Huế
2018-2020 Khoa khám Trưởng khoa khám Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai)
2020-2021 Khoa khám Bác sĩ điều trị Bệnh viện Mắt Sài Gòn II (MSG Lê Thị Riêng)
2022 Khoa Khám Trưởng Khoa Khám Bệnh viện Mắt Sài Gòn II (MSG Lê Thị Riêng)